دانلود انیمه چینی tales of demons & gods با زیرنویس فارسی

⏰ آخرین به روز رسانی : ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

انیمه چینی پرطرفدار و زیبای tales of demons & gods
فصل اول انیمه Yao Shen Ji  تا قسمت آخر به صورت یکجا با هاردساب انگلیسی اضافه شد
فصل دوم انیمه Yao Shen Ji 2rd Season تا قسمت آخر با هاردساب انگلیسی اضافه شد.
فصل سوم انیمه Yao Shen Ji 3rd Season تا قسمت آخر با هاردساب انگلیسی اضافه شد.
تا قسمت ۱۶۹  فصل چهارم با زیرنویس فارسی ۱۶۹ اضافه شد.
درخواستی

ژاپنی : 妖神记 معروف به : Demon Gods Tales of Demons and Gods
妖神记之黑狱篇
Yao Shen Ji 4th Season Tales of Demons and Gods 4th Season
ژانر اکشن. شونن. عاشقانه. فانتزی. فراطبیعی. کمدی. ماجراجویی
 تعداد قسمت ها :فصل اول ۴۰ قسمت و فصل دوم ۴۰ و فصل سوم ۴۰ و فصل چهارم ؟
امتیاز:۷٫۷۰ از ۱۰
وضعیت در حال پخش و ترجمه

کیفیت:۷۲۰ 
فصل چهارم: ۲۰۲۰
خلاصه داستان

در زندگی قبلی اش “نی لی” قویترین شیاطین بود و در راس دنیای نظامی تعلیم دیده بود،هر چند زندگی اش را در طی نبرد با جادوگر امپراطور و هیولا خدا نمایه رتبه شش از دست داد. بعد از مرگش روح او به زمانی در زدگی گذشته اش بازگشت که تنها سیزده سال داشت.با این این که او ضعیف ترین و کم استعداد ترین فرد در بَُعد روح سرخ است ، با کمک دانش وسیعی که در زندگی قبلی اش بدست آورده بود سریعتر از بقیه پیشرفت کرد.او هدفش را در راستایه محافظت از شهری که در آینده نابود خواهد شد ، معشوقه اش ، دوستان و خانواده اش قرار داد.

Killed by a Sage Emperor and reborn as his 13 year old self, Nie Li was given a second chance at life. A second chance to change everything, save his loved ones and his beloved city. He shall once again battle with the Sage Emperor to avenge his death. With the vast knowledge he accumulated in his previous life, he shall have a new starting point. Although he started as the weakest, without a doubt, he will climb the steps towards the strongest.

Cultivating the strongest cultivation technique, wielding the strongest demon spirits, he shall reach the pinnacle of Martial Arts. Enmities of the past will be settled in this new lifetime.

“Since I’m back, then in this lifetime, I shall become the King of Gods that dominates everything. Let everything else tremble beneath my feet!”

 

لینک دانلود مانهوای زیبای این انیمه با ترجمه فارسی

 

لینک های دانلود انیمه به صورت جداگانه:

Tales of Demons and Gods – 01 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 02 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 03 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 04 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 05 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 06 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 07 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 09 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 10 [720p] [amidl].mkv

 Tales of Demons and Gods – 11 [720p] [amidl].mkv

 Tales of Demons and Gods – 12 [720p] [amidl].mkv

 Tales of Demons and Gods – 13 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 14 [720p] [amidl].mkv

 Tales of Demons and Gods – 15 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 16 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 17 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 18 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 19 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 20 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 21 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods – 22 [720p] amidl.mkv

Tales of Demons and Gods – 23 [720p] amidl.mkv

Tales of Demons and Gods – 24 [720p] amidl.mkv

Tales of Demons and Gods – 25 [720p] amidl.mkv

 Tales of Demons and Gods – 26 [720p] amidl.mkv

Tales of Demons and Gods – 27 [720p] amidl.mkv

Tales of Demons and Gods – 28 [720p] amidl.mkv

 Tales of Demons and Gods – 29 [720p] amidl.mkv

Tales of Demons and Gods – 30 [720p] amidl.mkv

 Tales of Demons and Gods – 31 [720p] amidl.mkv

Tales of Demons and Gods – 32 [720p] amidl.mkv

Tales of Demons and Gods – 33 [720p]amidl.mkv

Tales of Demons and Gods – 34 [720p] amidl.mkv

Tales of Demons and Gods – 35 [720p] amidl.mkv

Tales of Demons and Gods – 36 [720p] amidl.mkv

Tales of Demons and Gods – 37 [720p] amidl.mkv

 Tales of Demons and Gods – 38 [720p] amidl.mkv

 Tales of Demons and Gods – 39 [720p] amidl.mkv

Tales of Demons and Gods – 40 [720p] amidl.mkv

Demon Gods Tales of Demons and Gods 2nd Season

 Tales of Demons and Gods S2 – 41 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 42 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 43 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 44 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 45 [720p] [amidl].mkv

 Tales of Demons and Gods S2 – 46 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 47 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 48 [720p] [amidl].mkv

 Tales of Demons and Gods S2 – 49 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 50 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 51 [720p]  [amidl].mkv

 Tales of Demons and Gods S2 – 52 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 53 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 54 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 55 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 56 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 57 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 58 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 59 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 60 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 61 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 62 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 63 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 64 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 65 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 66 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 67 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 68 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 69 [720p] [amidl].mkv

 Tales of Demons and Gods S2 – 70 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 71 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 72 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 73 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 74 [720p]  [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 75 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 76 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 77 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 78 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 79 [720p] [amidl].mkv

Tales of Demons and Gods S2 – 80 [720p] [amidl].mkv

Demon Gods Tales of Demons and Gods 3nd Season

Tales of Demons and Gods Season 3 – 01 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 02 _5B480p_amidlD.mkv

 Tales of Demons and Gods Season 3 – 04 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 05 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 06 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 07 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 08 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 09 _5B480p_amidl.mkv

 Tales of Demons and Gods Season 3 – 10 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 11 _5B480p _amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 12 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 13 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 14 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 15 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 16 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 17 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 18 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 19 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 20 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 21 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 22 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 23 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 24 [480p] amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 25 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 26 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 27 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 28 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 29 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 30 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 31 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 32 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 33 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 34 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 35 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 36 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 37 _5B480p_5amidl.mkv

 Tales of Demons and Gods Season 3 – 38 _5B480p_amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 3 – 39 _5B480p_amidl.mkv

 Tales of Demons and Gods Season 3 – 40 _5B480p_amidl.mkv

 

فصل چهارم انیمه Demon Gods Tales of Demons and Gods 4nd Season
Yao Shen Ji Zhi Hei Yu Pian

Tales of Demons and Gods Season 4 – 01 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 02 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 03 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 04 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 05 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 06 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 07 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 08 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 09 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 10 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 11 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 12 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 13 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 14 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 15 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 16 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 17 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 18 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 19 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 20 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 21 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 22 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 23 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 24 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 25 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 26 [720p][amidl].mkv

 Tales of Demons and Gods Season 4 – 27 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 28 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 29 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 30 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 31 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 32 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 33 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 34 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 35 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 36 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 37  [۷۲۰p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 38 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 39 [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 40 [160] [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 41 [161] [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 42 [162] [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 43 [163] [720p][amidl.mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 44 [164] [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 45 [165] [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 46 [166] [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 47 [167] [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 48 [168] [720p][amidl].mkv

Tales of Demons and Gods Season 4 – 49 [169] [720p][amidl].mkv

زیرنویس فارسی تمامی فصل های انیمه:

زیرنویس قسمت ۱

زیرنویس قسمت ۲

زیرنویس قسمت ۳

زیرنویس قسمت ۴

مترجم: meisam2003

 

زیرنویس قسمت ۵ تا ۴۰ آخر فصل اول 


زیرنویس قسمت ۴۱ تا ۵۰ فصل دوم

 

زیرنویس قسمت ۵۱ تا ۸۰ فصل دوم

 

زیرنویس قسمت ۸۱ تا ۱۲۰ فصل سوم

 

زیرنویس قسمت ۱۲۱ تا ۱۶۰ فصل چهارم

 

زیرنویس قسمت ۱۶۱ تا ۱۶۹ فصل چهارم

 

مترجم:  تیم soullandsh27  
Shinigami27

لینک های دانلود فصل اول انیمه به صورت کامل و یک جا :

قسمت ۱ تا ۴۰ آخر فصل اول با هاردساب انگلیسی

حجم: ۱ گیگ

زمان:۳ ساعت و ۲۷ دقیقه

 

فصل دوم انیمه Tales of Demons and Gods 2rd Season

لینک های دانلود فصل دوم انیمه صورت کامل و یک جا :

قسمت ۱ تا ۴۰ آخر فصل دوم با هاردساب انگلیسی

حجم: ۱٫۸۶

 

فصل سوم انیمه Tales of Demons and Gods 3rd Season

لینک های دانلود فصل سوم انیمه صورت کامل و یک جا :

قسمت ۱ تا ۴۰ آخر فصل سوم با هاردساب انگلیسی

حجم: ۶۰۰ مگ

 

لینک دانلود مانهوای این انیمه زیبا با ترجمه فارسی