دانلود انیمه شبدر سیاه Black Clover با زیرنویس فارسی

⏰ آخرین به روز رسانی : ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

انیمه شبدر سیاه پرطرفدار Black Clover

قسمت ۹۵  با زیرنویس فارسی اضافه شد.

انیمه پرطرفدار شبدر سیاه

(در حال پخش)

ژانر:اکشن.جادوگری.شونن.فانتزی.کمدی

سال:۲۰۱۸

خلاصه انیمه شبدر سیاه:

Black Clover آستر و یونو در بدو تولد در کلیسایی رها شدند و به شکل جدا نشدنی با هم رشد کردند. در روزگار کودکی آنها با یکدیگر عهدی بستند تا بر سر امپراتور جادوگران شدن رقابت کنند. هرچند، وقتی بزرگ شدند تفاوتی بین آنها آشکار شد. یونو نابغه نابغه ای در جادوگری با قدرت و تسلط بالا بود، درحالی که آستر به کلی نمیتوانست از جادو استفاده کند. ولی تلاش میکرد کمبود خود را با تمرین فیزیکی جبران کند. وقتی آنها در سن ۱۵ سالگی گریمورشان را دریافت کردند، یونو کتابی شگفت انگیز با شبدر چهار برگ دریافت کرد (به اکثر مردم شبدر سه برگ میرسد)، درحالی که به آستر هیچ چیز نرسید. هرچند، وقتی یونو در خطر بود حقیقت در مورد قدرت آستر نمایان شد؛ به او یک گریمور با شبدر پنج پر رسید، یک “شبدر سیاه”! اکنون دو دوست پا در عرصه جهان میگذارند، هردو با هدفی یکسان!

لینک های دانلود انیمه:

قسمت۱:opizo.com/lFdskv

قسمت۲:opizo.com/ipWxGs

قسمت۳:opizo.com/tZBpCM

قسمت۴:opizo.com/2WeDAv

قسمت۵:opizo.com/2XHGJN

قسمت۶:opizo.com/XRmFAU

قسمت۷:opizo.com/GtoLIy

قسمت۸:opizo.com/79TMGd

قسمت۹:opizo.com/4iw3p1

قسمت۱۰:opizo.com/Je7M5p

قسمت۱۱:opizo.com/ebAL7q

قسمت۱۲:opizo.com/PvXnpG

قسمت۱۳:opizo.com/6C6MWo

قسمت۱۴:opizo.com/ItCdsj

قسمت۱۵:opizo.com/CUsCfG

قسمت۱۶:opizo.com/wd4iEs

قسمت۱۷:opizo.com/8lkwxN

رمز فایل فشرده : www.download.ir
( پسورد را تایپ کنید )

۱۸:opizo.com/yJ80hp

۱۹:opizo.com/hfZLTy

۲۰:opizo.com/JNZBO5

۲۱:opizo.com/xRjLMV

Black.Clover.TV.22

Black.Clover.TV.23

Black.Clover.TV.24

Black.Clover.E25.720p

Black.Clover.E26.720p

Black.Clover.TV.27.[720

Black.Clover.E28.720p

Black.Clover.E29.720p

Black.Clover.E30.720p

Black.Clover.E31.720p

Black.Clover.E32.720p

Black.Clover.E33.720p

Black.Clover.E34.720p

Black.Clover.E35.720p

Black.Clover.E36.720p

Black.Clover.E37.720p

Black.Clover.TV.38.[720

Black.Clover.E39.720p

Black.Clover.TV.40.[720

Black.Clover.E41.720p

Black.Clover.TV.42.[720

Black.Clover.TV.43.[720

Black.Clover.E44.720p

Black.Clover.TV.45.[720

Black.Clover.E46.720p

Black.Clover.TV.47.[720

Black.Clover.E48.720p

Black.Clover.E49.720p

Black.Clover.E50.720p

Black.Clover.TV.51.[720

Black.Clover.TV.52.[720

Black.Clover.TV.53.[720

Black.Clover.TV.54.[720

Black.Clover.TV.55.[720

Black.Clover.TV.56.[720

قسمت ۵۷ با لینک مستقیم

قسمت ۵۸ با لینک مستقیم

قسمت ۵۹ انیمه شبدرسیاه

قسمت ۶۰ انیمه شبدرسیاه

قسمت ۶۱ ابا لینک مستقیم

قسمت ۶۲ انیمه شبدر سیاه

قسمت ۶۳ انیمه شبدر سیاه

قسمت ۶۴ انیمه شبدر سیاه

قسمت ۶۵ انیمه شبدر سیاه

قسمت ۶۶ انیمه شبدر سیاه

قسمت ۶۷ انیمه شبدر سیاه

قسمت ۶۸ انیمه شبدر سیاه

قسمت ۶۹ انیمه شبدر سیاه

قسمت ۷۰ انیمه شبدر سیاه

قسمت ۷۱ انیمه شبدر سیاه

قسمت ۷۲ انیمه شبدر سیاه

قسمت ۷۳ انیمه شبدر سیاه

قسمت ۷۴ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۷۵ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۷۶ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۷۷ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۷۸ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۷۹ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۸۰ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۸۱ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۸۲ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۸۳ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۸۴ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۸۵ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۸۶ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۸۷ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۸۸ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۸۹ انیمه شبدر سیاه  ۷۲۰

قسمت ۹۰ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۹۱ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۹۲ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۹۳ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۹۴ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

قسمت ۹۵ انیمه شبدر سیاه با لینک مستقیم

زیرنویس فارسی انیمه:

Black Clover – 01-13.rar

Black Clover – 14.rar

Black Clover – 15.rar

Black Clover – 16.rar

Black Clover – 17.rar

Black Clover – 18.zip

Black Clover – 19.zip

Black Clover – 20.zip

Black Clover – 21.zip

۲۲:  [ Black Clover 

۲۳:[Black Clover

۲۴:opizo.me/tG2Urp

۲۵:[ Black Clover

۲۶:[Black Clover

۲۷:opizo.me/KqxN62

۲۸:opizo.com/kbP6Iq

۲۹:opizo.com/RlEf8a

۳۰: Black Clover 

۳۱:Black Clover

۳۲: Black Clover

۳۳: Black Clover – 3

۳۴:Black Clover

۳۵: Black Clover 

۳۶:Black Clover 

۳۷:Black Clover 

 

زیرنویس قسمت ۴۶

زیرنویس قسمت ۴۷

زیرنویس قسمت ۴۸

زیرنویس قسمت ۴۹

زیرنویس قسمت ۵۰

زیرنویس قسمت ۵۱

زیرنویس قسمت ۵۲

زیرنویس قسمت ۵۳

زیرنویس قسمت ۵۴

زیرنویس قسمت ۵۵

زیرنویس قسمت ۵۶

زیرنویس قسمت ۵۷

زیرنویس قسمت ۵۸

زیرنویس قسمت ۵۹

زیرنویس قسمت ۶۰

زیرنویس قسمت ۶۱

زیرنویس قسمت ۶۲

زیرنویس قسمت ۶۳

زیرنویس قسمت ۶۴

زیرنویس قسمت ۶۵

زیرنویس قسمت ۶۶

زیرنویس قسمت ۶۷

زیرنویس فسمت ۶۸

زیرنویس قسمت ۶۹

زیرنویس قسمت ۷۰

زیرنویس قسمت ۷۲

زیرنویس قسمت ۷۳

زیرنویس قسمت ۷۴

زیرنویس قسمت ۷۵

زیرنویس قسمت ۷۶

زیرنویس قسمت ۷۷

زیرنویس قسمت ۷۸

زیرنویس قسمت ۷۹

زیرنویس قسمت ۸۰

زیرنویس قسمت ۸۱

زیرنویس قسمت ۸۲

زیرنویس قسمت ۸۳

زیرنویس قسمت ۸۴

زیرنویس قسمت ۸۵

زیرنویس قسمت ۸۶

زیرنویس قسمت ۸۷

زیرنویس قسمت ۸۸

زیرنویس قسمت ۸۹

زیرنویس قسمت ۹۰

زیرنویس قسمت ۹۱

زیرنویس قسمت ۹۲

زیرنویس قسمت ۹۳

زیرنویس قسمت ۹۴

زیرنویس قسمت ۹۵